Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PCPR

                                                                                                                                                                          Na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od lutego do czerwca 2017 r. organizowane były przez psychologa zajęcia socjoterapeutyczne dla 9 dzieci w wieku 11-13 lat. Celem zajęć było nawiązanie poprawnych relacji z rówieśnikami, uczenie się właściwych zachowań społecznych, podniesienie poczucia własnej   wartości, umiejętność wyrażania emocji i podejmowanie współpracy poprzez określenie ról w grupie. Dzieci ponadto rozmawiały o tematach trudnych, wzajemnie udzielały sobie wsparcia. W ocenie prowadzącego poprawiło się funkcjonowanie dzieci w środowisku szkolnym i domowym. Podopieczni w zamian za wykonaną pracą nad sobą oraz podjęcie współpracy w grupie zjedli wspólnie pizzę i bawili się, puszczając duże bańki mydlane.

Data dodania: 2017-08-07 11:21:15

Inne artykuły