Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Moduł I

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/1_wniosek%20ON%20pelnoletnia.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/2_wniosek%20ON%20podopieczny.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/3_wkladka%20obszar%20A%20Zadanie%20nr%201.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/zal3%20do%20wniosku%20osw_przetw_danych.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-o%C5%9Bwiadczenie-o-dochodach1.pdf

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/1_wniosek%20ON%20pelnoletnia.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/4_wkladka%20obszar%20A%20Zadanie%20nr%202.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/4d_zal3%20do%20wniosku%20osw_przetw_danych.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-o%C5%9Bwiadczenie-o-dochodach1.pdf

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/1_wniosek%20ON%20pelnoletnia.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/2_wniosek%20ON%20podopieczny.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/4d_zal3%20do%20wniosku%20osw_przetw_danych.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/5_wkladka%20obszar%20B%20Zadanie%20nr%201%20i%20nr%202.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/9c_zal2a%20do%20wniosku%20zas.lekar%20B_1_C_1_.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/9d_zal2b%20do%20wniosku%20zas.lekar%20B_1.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-o%C5%9Bwiadczenie-o-dochodach1.pdf

Obszar B Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/1_wniosek%20ON%20pelnoletnia.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/2_wniosek%20ON%20podopieczny.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/4d_zal3%20do%20wniosku%20osw_przetw_danych.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/5_wkladka%20obszar%20B%20Zadanie%20nr%201%20i%20nr%202.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-o%C5%9Bwiadczenie-o-dochodach1.pdf

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/1_wniosek%20ON%20pelnoletnia.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/2_wniosek%20ON%20podopieczny.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/4d_zal3%20do%20wniosku%20osw_przetw_danych.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/7_wkladka%20obszar%20C%20Zadanie%20nr%202.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-o%C5%9Bwiadczenie-o-dochodach1.pdf

Obszar C Zadanie 3  - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/1_wniosek%20ON%20pelnoletnia.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/4d_zal3%20do%20wniosku%20osw_przetw_danych.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/8_wkladka%20obszar%20C%20Zadanie%20nr%203.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202a%20%20do%20formularza%20wniosku.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-o%C5%9Bwiadczenie-o-dochodach1.pdf

Obszar C Zadanie 4  - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości):

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/1_wniosek%20ON%20pelnoletnia.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/4d_zal3%20do%20wniosku%20osw_przetw_danych.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/9_wkladka%20obszar%20C%20Zadanie%20nr%204.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202a%20%20do%20formularza%20wniosku.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-o%C5%9Bwiadczenie-o-dochodach1.pdf

Obszar D  - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będacego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego):

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/1_wniosek%20ON%20pelnoletnia.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/4d_zal3%20do%20wniosku%20osw_przetw_danych.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/9a_wkladka%20obszar%20D.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-o%C5%9Bwiadczenie-o-dochodach1.pdf

Moduł II 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub  niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu):

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/1_wniosek%20ON%20pelnoletnia.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/4d_zal3%20do%20wniosku%20osw_przetw_danych.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/9b_wkladka%20Modu%C5%82_II.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/9e_zal4_do_wniosku_modul_II_zas.uczelnia.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-o%C5%9Bwiadczenie-o-dochodach1.pdf

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/za%C5%9Bwiadczenie-o-zatrudnieniu.pdf

Data dodania: 2016-03-02 14:18:18

Inne artykuły