Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Sprawozdanie za 2016r.

Sprawozdanie za 2016r.:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Sprawozdanie%202016.pdf

Informacja o realizacji działań ujętych w niżej wymienionych dokumentach programowych w roku 2016:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Informacja%202016%20Programy.pdf

Załącznik do informacji - Ewaluacja realizacji celów określonych w dokumentach programowych wymienionych w informacji, po dwóch latach od ich przyjęcia:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Ewaluacja.pdf

Data dodania: 2017-03-31 15:37:57

Inne artykuły