Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2015-2018

Rada Powiatu 28 maja 2015r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu działań samorządu powiatowego na rzecz zwiększenia skuteczności i efektywności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2015 - 2018.

Prosimy kliknąć na poniższy link, aby zapoznać się z treścią programu:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Program%20przeciwdzialania%20przemocy%20rodzinie%20na%20lata%202015-2018.pdf

Treść uchwały:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/20150709131026_Uchwala.IX.75.2015-1.pdf

Data dodania: 2015-08-28 10:10:25

Inne artykuły