Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiat także w 2017r. wsparł placówki wsparcia dziennego

W bieżącym roku Powiat Tomaszowski przeznaczył kwotę 50 000 zł (w ub.r. 45 tyś. zł.) na wsparcie działalności placówek wsparcia dziennego (zadania z zakresu pieczy zastępczej) prowadzonych przez sektor niepubliczny. Do konkursu przystąpiły dwie organizacje: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz. i Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. i obie otrzymały dotację. Wysokość przyznanych kwot jest zróżnicowana z uwagi na liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz. otrzymało 31 000 zł (zajęciami objętych jest 45 dzieci), a Stowarzyszenie Rodzinn Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. 19 000 zł (zajęciami objętych jest 30 dzieci).

Data dodania: 2017-04-21 12:59:44

Inne artykuły