Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podział środków dla osób niepełnosprawnych

Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Tomaszowski w 2015 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania mieści się w poniższym linku:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Uchwała%20wys.%20środ.PFRON.pdf

Data dodania: 2015-03-31 13:02:30

Inne artykuły