Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności dot. realizacji projektu

INFORMACJE  DOT. REKRUTACJI  UCZESTNIKÓW  PROJEKTU

W kwietniu 2016r. komisja rekrutacyjna wyłoniła grupę beneficjentów spełaniających kryteria udziału w projekcie "Jesteśmy rodziną". W projekcie weźmie udział 124 BO (71 kobiet / 53 mężczyzn), w tym 60 dzieci (29 dziewczynek / 31 chłopców). Zrekrutowani stanowią 42 rodziny zastępcze i 1 rodzinny dom dziecka. 31 rodzin to rodziny spokrewnione, a 11 to rodziny niezawodowe.

POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU

W dniach 6,7,13,14,20,21,27,28 czerwca 2016r. w ramach projektu „Jesteśmy Rodziną „ odbył się cykl warsztatów psychologicznych pt. ”Predyspozycje i motywacje” dla 15 osób z rodzin zastępczych (3 mężczyzn i 12 kobiet). Warsztaty odbyły się na terenie Tomaszowa Maz. w Sali Wilanów. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami takimi, jak komunikacja interpersonalna, stres, zachowanie asertywne, zjawisko anomii, techniki relaksacji, prawidłowe postawy rodzicielskie. Rodziny zastępcze chętnie i aktywnie brały udział w spotkaniach, wymieniały się swoją wiedzą i doświadczeniem. Warsztaty podniosły świadomość i kwalifikacje rodzin.

 

W ramach projektu „Jesteśmy Rodziną” odbyły się trzy cykle warsztatów terapeutycznych pod nazwą „Jak się nie dać dzisiejszym czasom”. Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne zorganizowane były dla 30 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (10 dzieci w każdym cyklu) w dniach: 1-3.07.2016r., 8-10.07.2016r., 26-28.08.2016r. w miejscowości Księże Młyny na terenie Ośrodka VanTur. Psycholog i pedagog podczas wyjazdów prócz prowadzenia, odpowiednio, warsztatów psychologicznych i pedagogicznych pełnili również funkcje opiekunów grup.  W ramach warsztatów psychologicznych dzieci zapoznały się z tematyką komunikacji interpersonalnej, cyberprzemocy oraz definicją, metodami zapobiegania i rodzajami anomii szkolnej. Podczas warsztatów pedagogicznych uczestnicy zaznajomili się z takimi zagadnieniami, jak: czym jest i do czego prowadzi spożywanie alkoholu, nikotyny, co powoduje bulimię i anoreksję, czym są narkotyki i ich rodzaje. Podczas każdego cyklu warsztatów, atrakcją był bilet wstępu na Termy Uniejów oraz wycieczka do ZOO Safari w Borysewie. Ogólnie w warsztatach wzięło udział 14 chłopców i 16 dziewczynek z rodzinnej pieczy zastępczej

 

W dniach 4-5.10.2016r. odbyło się szkolenie dla 15 osób z rodzin zastępczych ( 4 mężczyzn i 11 kobiet) pt. „Siła pozytywnego myślenia, czyli zamienić chcieć na móc”. Dwudniowe szkolenie było prowadzone przez psychologa w Sali Wilanów w ramach projektu „Jesteśmy Rodziną”. Uczestnicy, w formie eksperymentów behawioralnych, wcielali się w role swoich podopiecznych, co wywołało wiele pozytywnych emocji. Dzielili się również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi swoich i innych postaw wychowawczych oraz pozytywnych i negatywnych postaw swoich dzieci. Uzyskane informacje przyczyniły się do uzyskania większej świadomości, co do ważności prawidłowej komunikacji. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z psychologią pozytywną, z pięcioma filarami dobrego życia oraz dowiedzieli się, jak poprawić własne życie i nastawienie do niego, na czym budować swoją siłę.

 

 

W każdy poniedziałek, od dnia 3 października 2016r. do 7 listopada 2016r., w Sali Wilanów w Tomaszowie Maz. została prowadzona grupa wsparcia dla 8 kobiet sprawujących rodzinną pieczę zastępczą na terenie powiatu tomaszowskiego. Spotkania stanowiły możliwość zbudowania form wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowili źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania. Tematyka poruszanych spotkań obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu zachowań agresywnych, seksualnych i  suicydalnych u wychowanków.

 

W dniach 27.02, 28.02, 06.03, 07.03, 13.03, 14.03, 20.03, 21.03.2017r. w  projektu „Jesteśmy Rodziną” odbędzie się kolejny cykl warsztatów psychologicznych pt. ”Predyspozycje i motywacje” dla 15 osób z rodzin zastępczych (7 mężczyzn i 8 kobiet). Warsztaty odbędą się na terenie Tomaszowa Maz. w Sali Wilanów. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami takimi, jak komunikacja interpersonalna, stres, zachowanie asertywne, zjawisko anomii, techniki relaksacji, prawidłowe postawy rodzicielskie. Warsztaty mają na celu podniesienie świadomości i kwalifikacji rodzin.

 

W 2017r. odbędą się kolejne cykle warsztatów terapeutycznych pod nazwą "Jak się nie dać dzisiejszym czasom". Warsztaty zorganizowane będą dla 30 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej ( po 10 w każdym cyklu) w dniach: 30.06 - 02.07.2017, 07.07-09.07.2017, 25.08.-27.08.2017 w miejscowości Księże Młyny na terenie Ośrodka Van Tur. Psycholog i pedagog podczas warsztatów prócz prowadzenia, odpowiednio, warsztatów psychologicznych i pedagogicznych, będą pełnić również funkcje opiekunów grup. W ramach warsztatów psychologicznych dzieci zapoznają się z tematyką komunikacji interpersonalnej, cyberprzemocy oraz definicją, metodami zapobiegania i rodzajami anomii szkolnej. Podczas warsztatów pedagogicznych uczestnicy zaznajomią się z takimi zagadnieniami jak: czym jest i do czego prowadzi spożywanie alkoholu, nikotyny, co powoduje bulimię i anoreksję, czym są narkotyki i ich rodzaje. Podczas każdego cyklu warsztatów atrakcją będzie bilet wstępu na Termy Uniejów oraz wycieczka do Zoo Safarii w Borysewie.

 

W każdy poniedziałek, od dnia 9 października 2017r. do 20 listopada 2017r., w Sali Wilanów w Tomaszowie Maz. prowadzona jest grupa wsparcia dla 7 kobiet i 1 mężczyzny sprawujących rodzinną pieczę zastępczą na terenie powiatu tomaszowskiego. Spotkania stanowią możliwość zbudowania form wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę.

Data dodania: 2016-12-14 10:26:29

Inne artykuły