Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2018-02-15 15:13:39

ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ!

2017-12-20 10:58:51

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi informatycznej

2017-12-20 10:53:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi BHP

2017-12-19 14:08:04

Listy do Świętego Mikołaja...

2017-12-04 14:07:35

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi bhp

2017-12-04 14:06:10

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi informatycznej

2017-11-02 09:53:38

Nabór wniosków - "Program wyrównywania różnic między regionami III"

2017-08-31 13:21:25

Nowy adres poczty elektronicznej!

2017-08-31 11:35:20

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu "Jesteśmy rodziną"

2017-08-07 11:21:15

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PCPR

2017-07-06 13:04:47

To już 10 raz!

2017-06-21 11:35:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. warsztatów terapeutycznych

2017-06-06 15:12:09

Zaproszenie do złożenia oferty dot. zamówienia - warsztaty terapeutyczne

2017-06-05 09:20:02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pikniku integracyjnego

2017-05-17 10:17:32

Zaproszenie do złożenia oferty dot. pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych

2017-04-21 12:59:44

Powiat także w 2017r. wsparł placówki wsparcia dziennego

2017-04-03 10:21:10

Pieniądze dla niepełnosprawnych podzielone

2017-03-28 14:12:14

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej w 2017r.

2017-03-08 10:10:42

Kolejna edycja programu "Aktywny samorząd"

2017-02-01 08:58:45

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej w 2017r.

2017-01-27 13:23:46

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn.: Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu "Jesteśmy Rodziną"

2017-01-12 12:37:45

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

2016-12-14 09:46:21

Kilka słów na zakończenie

2016-11-28 14:46:35

Wyróżniono naszą psycholog

2016-11-28 14:22:42

Świętowaliśmy 18-go...

2016-11-16 11:37:48

Powiat zwiększa wsparcie dla studentów – wychowanków pieczy zastępczej.

2016-10-21 14:03:26

Uznanie dla naszego pogotowia rodzinnego

2016-10-07 10:43:14

Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - zakup samochodu 9 osobowego

2016-10-05 15:36:42

Upływa termin składania wniosków - Aktywny Samorząd Moduł II

2016-10-04 10:45:19

PFRON dofinansuje zakup samochodów

Przejdź do strony: