Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2017-04-21 12:59:44

Powiat także w 2017r. wsparł placówki wsparcia dziennego


W bieżącym roku Powiat Tomaszowski przeznaczył kwotę 50 000 zł (w ub.r. 45 tyś. zł.) na wsparcie działalności placówek wsparcia dziennego (zadania z zakresu pieczy zastępczej) prowadzonych przez sektor niepubliczny. Do konkursu przystąpiły dwie organizacje: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz. i Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz. i obie otrzymały dotację. Wysokość przyznanych kwot jest zróżnicowana z uwagi na liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz. otrzym (...)

2017-04-03 10:21:10

Pieniądze dla niepełnosprawnych podzielone


3 611 993 zł taką kwotą dysponuje Powiat na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017r. Pula środków prawie taka sama jak w ubiegłym roku. W tej kwocie 2 159 460 zł przeznaczone jest dla warsztatów terapii zajęciowej, natomiast 581 500 zł na reahbilitację zawodową (Powiatowy Urząd Pracy). Z pozostałych środków m.in. 50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych z tym, że w pierwszej kolejności z tych środków skorzystają dzieci.

Więcej w zakładce REHABILITACJA SPOŁECZNA - uchwała w sprawie określenia zadań realizowanych prz (...)

2017-03-28 14:12:14

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej w 2017r.


W poniższym linku znajdziecie Państwo Uchwałę nr 632/2017 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 21 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparce realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej w 2017r.:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/20170328_082851.jpg (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności