Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2014-08-18 09:28:12

”Z WIEKIEM NA PLUS”


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANYCH

W RAMACH PROJEKTU ”Z WIEKIEM NA PLUS”

 

Projekt „Z WIEKIEM NA PLUS!” realizowany jest w okresie 01.06.2014 r. - 30.06.2015 r. na terenie woj. łódzkiego, pow.  tomaszowski, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia or (...)

2014-05-15 09:03:39

Uchwała Nr 750/2014


Uchwała Nr 750/2014

Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia  12 maja 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zasad realizowania pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku  z art. 35a ust. 1 pkt 4 us (...)

2014-03-12 11:28:25

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz.

podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizacjęzadańz zakresu pomocy społecznej : prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży powiatu tomaszowskiego ogłoszonego w dniu  27.01.2014 roku


W zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej wybrana została oferta Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci – Oddział  Powiatowy  w Tomaszowie Maz. - wysokośćdotacji na realizacjęzadania  - 27.000,00 zł.
(...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności