Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2014-06-26 09:00:30

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 5/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sier (...)

2014-05-15 09:03:39

Uchwała Nr 750/2014


Uchwała Nr 750/2014

Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia  12 maja 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zasad realizowania pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku  z art. 35a ust. 1 pkt 4 us (...)

2014-03-12 11:28:25

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej


Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz.

podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizacjęzadańz zakresu pomocy społecznej : prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży powiatu tomaszowskiego ogłoszonego w dniu  27.01.2014 roku


W zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej wybrana została oferta Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci – Oddział  Powiatowy  w Tomaszowie Maz. - wysokośćdotacji na realizacjęzadania  - 27.000,00 zł.
(...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności