Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2015-11-24 12:07:25

W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy!


W ubiegły piątek, tj. 20 listopada br. po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Zwyczajem stało się, że każdego roku świętujemy w restauracji "Faktoria". Tegoroczne obchody zaszczycili swoją obecnością Starosta Tomaszowski - Mirosław Kukliński, Przewodniczący Rady Powiatu - Piotr Majchrowski oraz Członek Zarządu - Bartłomiej Matysiak.Jak każdego roku, również w tym przyznano listy gratulacyjne. Wśród wyróżnionych (...)

2015-09-03 09:53:17

Program rozwoju pieczy zastępczej na najbliższe lata uchwalony


Na ostaniej sesji (31 sierpnia br.) Rada Powiatu uchwaliła także "Program działań samorządu powiatowego na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w powiecie tomaszowskim w latach 2015-2017. Podstawowe założenie programu to zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych w pieczy zastępczej, przede wszystkim rodzinnej, na terenie powiatu oraz intensyfikacja wsparcia integracji społecznej pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą.

Program znajdziecie Państwo w zakładce PIECZA ZASTĘPCZA. (...)

2015-09-03 09:45:09

Więcej pieniędzy dla osób niepełnosprawnych


W ostanim dniu sierpnia Rada Powiatu podzieliła dodatkową pulę środków (148.646 zł) na 2015r. na świadczenia dla osób niepełnosprawnych. "Wzmocnione" finansowo zostały zadania: organizowanie staży zawodowych, szkolenia, działalność warsztatów terapii zajęciowej, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Szczegóły w Uchwale nr XII/88/2015 w zakładce REHABILITACJA SPOŁECZNA. (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności