Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2016-08-16 10:07:14

Karta dużej rodziny


http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/karta%20du%C5%BCej%20rodziny.pdf (...)

2016-08-12 11:21:49

Ogłoszenie o naborze Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. ogłasza nabór na stanowisko Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej do realizacji projektu "Jesteśmy Rodziną" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ.

Szczegóły w poniższym linku:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/nowy%20nab%C3%B3r%20koordynator.pdf (...)

2016-06-27 11:37:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia - warsztaty terapeutyczne


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn.: zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas warsztatów terapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych - Uniejów woj. łódzkie, w ramach projektu "Jesteśmy Rodziną"

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/informacja%20o%20wyborze%20biura.pdf (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności