Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2017-11-02 09:53:38

Nabór wniosków - "Program wyrównywania różnic między regionami III"


Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r. będzie realizował "Program wyrównywania różnic między regionami  III".

Szczegółowe zasady i procedury realizacji Programu są dostępne na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Powiat Tomaszowski prowadzi do 14 lutego 2018r. Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. (...)

2017-08-31 13:21:25

Nowy adres poczty elektronicznej!


Informujemy, iż uległ zmianie nasz adres e-mail. Wszelką korespondencję prosimy kierować na: sekretariat@pcpr-tm.pl (...)

2017-08-31 11:35:20

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu "Jesteśmy rodziną"


Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn.: Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu "Jesteśmy rodziną" współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/zapytanie%20ofertowe%20-%20dostawa%20materia%C5%82%C3%B3w%20biurowych.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofert (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności