Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2017-01-12 12:37:45

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. będzie realizował "Program wyrównywania różnic między regionami III". Szczegółowe zasady i procedury realizacji Programu są dostępne na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Powiat Tomaszowski prowadzi do 28 lutego 2017r. Wnioski przyjmowane są w naszym Centrum. (...)

2016-12-14 09:46:21

Kilka słów na zakończenie


Zakończył się wspólny projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na mocy porozumienia między dyrektorem PCPR panem Janem Andrzejem Więckowskim a dyrektor MOPS panią Jolantą Szustorowską, pracownicy obu tomaszowskich instytucji prowadzili zajęcia teatralne z elementami socjoterapii skierowane do dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz z rodzin beneficjentów MOPS. Podopieczni projektu brali udział w zajęciach, w ramach których doskonalili swoje kompetencje społeczne oraz  przygotowywali się do wystawienia sztuki pt. "Lady in red, czyli pr (...)

2016-11-28 14:46:35

Wyróżniono naszą psycholog


Pani Zofia Lesiak psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez nasze Centrum , zdobyła III miejsce w konkursie na najlepszego pracownika pomocy społecznej województwa łódzkiego w 2016r. Wyniki ogłoszono 18 listopada 2016r. na uroczystej gali w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Wyróżnienia i nagrody laureatom konkursu wręczył Witold Stępień - Marszałek Województa Łódzkiego.

Pani Zofii składamy serdeczne gratulacje. (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności