Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2015-03-31 12:52:14

Środki dla osób niepełnosprawnych już podzielone.


  Rada Powiatu w Tomaszowie Maz. w dniu 26 marca 2015 r. dokonała podziału środków finansowych PFRON przeznaczonych na potrzeby osób niepełnosprawnych
z powiatu tomaszowskiego. W br. PFRON przyznał na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społeczne kwotę  3 365 277 zł.

        Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej Rada Powiatu przeznaczyła kwotę   580 000 zł.

Na zadania (...)

2015-03-31 07:59:25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015r.


Uchwałą Nr 87/2015 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2015r. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015r.

Treść uchwały umieszczona w zakładce POMOC SPOŁECZNA. (...)

2015-03-30 12:30:45

Program na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych


Dnia 26 marca 2015 roku Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim przyjęła „PROGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU POWIATOWEGO NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE TOMASZOWSKIM NA LATA 2015 – 2018.”

Program przygotowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim, którego działania skierowane są na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, którego działania skierowane są na rehabilitację zawodową tejże grupy społecznej.

Przy (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności