Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2014-12-01 11:46:36

Uchwała Zarządu Powiatu ws. programu "Aktywny samorząd"
 

Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr 853/2014 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Maz.

z dnia 24 listopada 2014r.

 

 

Zasady

realizacji Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” -

(II transza środków finansowych przekazanych prz (...)

2014-09-02 17:21:09

Piknik integracyjny rodzicielstwa zastępczego


PIKNIK INTEGRACYJNY RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W dniu 30 sierpnia br. po raz kolejny na pikniku integracyjnym spotkały się rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, rodzinny dom dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego wraz dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej z terenu powiatu tomaszowskiego. Zabawa na terenie Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Maz. rozpoczęła się o godzinie 13 – ej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tom (...)

2014-08-18 09:28:12

”Z WIEKIEM NA PLUS”


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANYCH

W RAMACH PROJEKTU ”Z WIEKIEM NA PLUS”

 

Projekt „Z WIEKIEM NA PLUS!” realizowany jest w okresie 01.06.2014 r. - 30.06.2015 r. na terenie woj. łódzkiego, pow.  tomaszowski, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia or (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności