Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2017-12-20 10:58:51

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi informatycznej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. informuje o wyborze firmy na świadczenie usługi informatycznej:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/20171220_101056.jpg (...)

2017-12-20 10:53:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi BHP


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. przedstawia informację dot. wyboru firmy na świadczenie usługi BHP:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/20171220_100945.jpg  (...)

2017-12-19 14:08:04

Listy do Świętego Mikołaja...


W piątek 15 grudnia  br.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. wraz z Fundacją Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego i Wydziałem Promocji Starostwa, a także Powiatowym Centrum Animacji Społecznej wspólnie zorganizowali zabawę  choinkową dla wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu tomaszowskiego.

Udział w choinkowej imprezie wzięły dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu wraz ze swoimi opiekunami. Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjon (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności