Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2017-02-01 08:58:45

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej w 2017r.


W poniższym linku znajdziecie Państwo Uchwałę nr 587/2017 Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej w 2017r.:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/Uchwa%C5%82a.31.01.2017.pdf

Formularz oferty dostępny jest w zakładce Pliki do pobrania. (...)

2017-01-27 13:23:46

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn.: Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu "Jesteśmy Rodziną"


Poniżej znajdziecie Państwo link do zapytania ofertowego dot. zamówienia pn.: "Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu "Jesteśmy rodziną" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/dane/1/zapytanie%20ofertowe%20materia%C5%82y%20biurowe.pdf (...)

2017-01-12 12:37:45

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. będzie realizował "Program wyrównywania różnic między regionami III". Szczegółowe zasady i procedury realizacji Programu są dostępne na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Powiat Tomaszowski prowadzi do 28 lutego 2017r. Wnioski przyjmowane są w naszym Centrum. (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności