Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2015-02-21 00:52:42

Uchwała Nr 61/2015 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 lutego 2015 roku


Uchwała Nr  61/2015

Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej w 2015 r..

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art.25 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia (...)

2015-02-21 00:23:14

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim w 2014 r.


Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Mazowieckim w 2014 r.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. zwane dalej „Centrum” w 2014r. realizowało zadania w ramach czterech podstawowych obszarów swojej działalności: pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Ponadto realizowało projekt „Nowa Szansa”, splatający różne elementy zadań z obszarów pieczy zastępczej, pomocy (...)

2015-02-20 23:26:14

Uchwała Nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 9 lutego 2015 roku


                                                          Uchwała Nr  57/2015

                                   Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

                                                         z dnia 9 lutego 2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu tomaszowskiego na lata 2015 - 2020”.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności