Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2015-09-03 09:53:17

Program rozwoju pieczy zastępczej na najbliższe lata uchwalony


Na ostaniej sesji (31 sierpnia br.) Rada Powiatu uchwaliła także "Program działań samorządu powiatowego na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w powiecie tomaszowskim w latach 2015-2017. Podstawowe założenie programu to zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych w pieczy zastępczej, przede wszystkim rodzinnej, na terenie powiatu oraz intensyfikacja wsparcia integracji społecznej pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą.

Program znajdziecie Państwo w zakładce PIECZA ZASTĘPCZA. (...)

2015-09-03 09:45:09

Więcej pieniędzy dla osób niepełnosprawnych


W ostanim dniu sierpnia Rada Powiatu podzieliła dodatkową pulę środków (148.646 zł) na 2015r. na świadczenia dla osób niepełnosprawnych. "Wzmocnione" finansowo zostały zadania: organizowanie staży zawodowych, szkolenia, działalność warsztatów terapii zajęciowej, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Szczegóły w Uchwale nr XII/88/2015 w zakładce REHABILITACJA SPOŁECZNA. (...)

2015-06-23 08:15:11

Grunt to rodzina - VII Wojewódzkie Dni Rodzicielstwa Zastępczego


W dniach 19-21 czerwca 2015r. w Parku Miejskim na Błoniach w Łowiczu odbyły się VII Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, połączone w tym roku z III Ogólnopolskim Zjazdem Dużych Rodzin. Wśród wielu rodzin zastępczych z województwa łódzkiego na Wojewódzkim Pikniku Rodzin Zastępczych w Łowiczu nie zabrakło także rodzin zastępczych z naszego powiatu. Nie zabrakło także naszych rodzin ani dzieci wśród wyróżnionych i nagrodzonych. Dyplom uznania od Marszałka Województwa Łódzkiego za wyjątkowe zrozumienie potrzeb dzieci odebrała rodzina zastępcza z Powiatu Tomaszowskiego Państwo Jadwiga i Ma (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności